IMG_2170.png

Geïnteresswerde ouders zijn van harte uitgenodigd op de tweede informatie en inspiratie bijeenkomst van het Kairos College ik oprichting.

In Studio Spaanders op Zonneplein 4, van 20.00-22.15u

Inloop vanaf 19.30u

Projectleider Nicoline Vink vertelt over de stappen in het oorivhtingsproces van de school.

Oud-vrijeshoolleerkracht Jack  Stroop  vertelt over de ‘middenbouw’ in het vrijeschoolonderwijs. Wat wordt er aangeboden in het voortgezet vrijeschoolonderwijs? Hoe ging het vroeger en hoe gaat het nu? Wat zijn de verschillen met een reguliere brugklas? Hoe ziet gedifferentieerd onderwijs eruit?

De ouderklankbordgroep heeft ideeen en wensen van ouders geïnventariseerd en zal over een aantal thema’s praten die naar voren kwamen.

Iedereen die nieuwsgierig is over deze nieuwe middelbare vrijeschool die in Noord zal komen, is welkom!